opieka informatyczna

Opieka informatyczna umożliwia bardziej efektywne planowanie

Zarządzanie usługami IT pomaga organizacjom angażować się w bardziej efektywne działania planistyczne z różnymi pozytywnymi konsekwencjami. Bez ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania usługami IT organizacje IT są bardziej skłonne do podejmowania błędnych decyzji strategicznych, które prowadzą do możliwych do uniknięcia marnotrawstwa. Najlepsze praktyki ITSM, takie jak ustalenie strategii usług z wkładem interesariuszy klienta lub wdrożenie procesu przeglądu i zatwierdzania zmian, pomagają zapewnić, że organizacja IT planuje skutecznie przed podjęciem działań.

Osiągnij lepszy zwrot z inwestycji 

Niektóre organizacje inwestują w oprogramowanie ITSM tylko po to, by przekonać się, że w niewielkim stopniu poprawia ono wydajność ich organizacji IT. Organizacje te często porzucają swoje narzędzie ITSM przed pomiarem ROI, co może być prawdopodobnie negatywne.

Prawda jest taka, że przyjęcie i wdrożenie ITSM wykracza poza zwykłe kupowanie narzędzia programowego. Zarządzanie usługami IT polega na przyjmowaniu procesów, które odzwierciedlają najlepsze praktyki zarządzania kluczowymi usługami i funkcjami IT, a następnie tworzeniu polityk i procedur zapewniających przestrzeganie tych procesów. Skuteczne wdrożenie ITSM wymaga efektywnego zarządzania, poparcia kadry kierowniczej i personelu oraz rzeczywistych zmian w procesach.

Jeśli Twoja organizacja już zainwestowała w korporacyjne rozwiązanie ITSM, możesz zwiększyć zwrot z inwestycji, koncentrując się na ludziach i procesach, które wspierają Twoje inicjatywy ITSM.

Oszczędzaj czas biznesowy

Przyjrzyj się frameworkowi ITIL 2011, a znajdziesz wiele procesów ITSM nastawionych na zwiększenie wydajności, pomagając firmie zaoszczędzić czas.

Najlepszym przykładem oszczędzającego czas procesu ITIL jest zarządzanie wiedzą, którego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie potrzeby ponownego odkrywania przez biznes informacji, których już się nauczył. Dzięki efektywnemu procesowi zarządzania wiedzą, organizacja IT utrzymuje bazę wiedzy, która wspiera efektywną wymianę informacji pomiędzy każdym obszarem działalności.

Rezultatem jest ogromna oszczędność czasu, ponieważ organizacje IT usprawniają udostępnianie informacji i spędzają mniej czasu na ponownym odkrywaniu informacji i szukaniu odpowiedzi na znane problemy.