Kokcydioza - niebezpieczna choroba u kur

Kokcydioza – niebezpieczna choroba u kur

Kokcydioza – niebezpieczna choroba u kur

Charakterystyka choroby

Kokcydioza to choroba typowa dla ptaków należących do rodziny kur, a wywoływana jest przez pasożyty z gatunku Eimeria spp. Objawami kokcydiozy są upośledzenie wzrostu, niewydolność układu odpornościowego, anemia, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia metaboliczne, senność, obrzęki, utrata apetytu, zmęczenie i śmierć. Choroba obejmuje różne części ciała, takie jak jelita, wątroba, płuca, skóra i mięśnie. W wyniku stosowania antybiotykoterapii można zapobiec pojawieniu się objawów i skutecznie leczyć chorobę.

Kokcydioza jako choroba zakaźna

Kokcydioza jest chorobą zakaźną. Pasożyty kokcydiozy są gatunkami Eimeria, które są zwykle zakażone poprzez spożywanie skażonego pokarmu. W ptakach może dojść do zakażenia poprzez jedzenie zanieczyszczonego środowiska lub kontakt z zakażonymi ptakami lub ich kałem. W zależności od gatunku pasożyta, ryzyko zarażenia wzrasta, gdy powietrze jest wilgotne i gdy temperatura jest wyższa niż optymalna dla danego gatunku pasożyta.

Diagnoza kokcydiozy

Aby zdiagnozować kokcydiozę u kur, należy wykonać testy laboratoryjne, aby wykryć obecność pasożyta i określić jego gatunek. Do tego celu stosuje się badanie kału na obecność jaj pasożyta, wycinków tkanek z jelit, wymazów z odbytnicy i PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Należy również wykonać badania krwi, aby ocenić stan odporności jednostki i poziom anemii.

Leczenie kokcydiozy

Leczenie kokcydiozy u kur można przeprowadzić za pomocą antybiotyków, środków chemicznych lub metod zmodyfikowanych diety. Zalecane jest stosowanie antybiotyków, takich jak amprolium, furocyklina, toltrazuril, klopidogrel, karbocyklowir i klindamycyna, a także środków chemicznych, takich jak nitazokonazol, tylosin i decoquinate. Alternatywnie, można stosować leki homeopatyczne, takie jak nitazokonazol, tylosin i decoquinate, aby leczyć chorobę.

Środki zapobiegawcze

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kokcydiozy, należy unikać kontaktu z chorymi ptakami, dokładnie dezynfekować wszelkie pojemniki na paszę i wodę, zapewniać zdrowe środowisko hodowlane, stosować wysokiej jakości pokarm i wodę, regularnie odkażać chodnik, a także stosować leki przeciwpasożytnicze.

Objawy kokcydiozy

Objawy kokcydiozy obejmują biegunkę, wymioty, apatię, bóle brzucha, senność, obrzęki, utratę apetytu, zmęczenie i śmierć. Do objawów może również dołączyć upośledzony wzrost, niewydolność układu odpornościowego, anemia, zaburzenia metaboliczne i zapalenie skóry.

Skutki kokcydiozy

Najczęstszymi skutkami kokcydiozy są utrata masy ciała ptaka, słaby apetyt i osłabienie, skokowa utrata masy ciała, wzrost temperatury ciała i objawy neurologiczne, takie jak osłabienie, senność i utrata orientacji. Dodatkowo, utrata masy ciała wiąże się zwykle także z utratą produktywności ptaka i ograniczoną zdolnością do wyżywienia się.

Konsekwencje dla zdrowia ludzkiego

Kokcydioza może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, ponieważ pasożyty Eimeria spp. zwykle znajdują się w pokarmie pochodzącym od ptaków chorych na kokcydiozę. Ludzie, którzy spożywają produkty pochodzące od ptaków chorych na kokcydiozę, mogą zarażać się pasożytami Eimeria. Może to doprowadzić do wystąpienia objawów, takich jak wymioty, biegunka, bóle brzucha i zaburzenia metaboliczne.

Podsumowanie

Kokcydioza jest niebezpieczną chorobą, która dotyka ptaki należące do rodziny kur. Chorobę wywołuje pasożyt Eimeria spp, a jej objawy obejmują biegunkę, wymioty, apatię, bóle brzucha, senność, obrzęki, utratę apetytu, zmęczenie i śmierć. Jej skutki obejmują utratę masy ciała, słaby apetyt i osłabienie, skokową utratę masy ciała, wzrost temperatury ciała i objawy neurologiczne. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kokcydiozy, należy unikać kontaktu z chorymi ptakami, dezynfekować pojemniki na pokarm i wodę, zapewnić zdrowość środowiska hodowlanego i stosować leki przeciwpasożytnicze.Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie zwalczyć grożącą Twoim ptakom chorobę – kokcydiozę, zajrzyj na stronę, która zawiera wszystkie ważne informacje na ten temat : https://biopoint.pl/kokcydioza-kur/.