Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu

Jak rozpoznać uzależnienie? Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu

Alkoholizm, powszechnie określany jako zaburzenie związane z używaniem alkoholu , to stan chorobowy charakteryzujący się upośledzoną zdolnością do zaprzestania lub kontrolowania niezdrowego spożywania alkoholu pomimo niekorzystnych konsekwencji. Przypadki alkoholizmu są często określane jako zaburzenie używania alkoholu, uzależnienie od alkoholu, a także uzależnienie od alkoholu. Ten stan może powodować dalsze problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a także problemy społeczne i problemy życia codziennego.

Jakie są przyczyny uzależnienia od alkoholu?

Pewne ryzyko rozwoju choroby zależy od tego, ile, jak często i jak szybko spożywa alkohol. Uważa się, że pewne wpływy biologiczne, psychologiczne i społeczne również odgrywają rolę w rozwoju choroby. Przeczytaj więcej na:  https://drogadodomu.info/leczenie-alkoholizmu/.

Niektóre czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do rozwoju nałogu, mogą obejmować:

  • Genetyka.
  • Rodzinna historia alkoholizmu.
  • Rodzicielskie wzorce picia.
  • Narażenie na traumę i stres w dzieciństwie.
  • Picie alkoholu w młodym wieku.

Naukowcy odkryli, że osoby, które zaczęły pić w wieku 15 lat lub młodszych, były 5 razy bardziej narażone na uzależnienie niż osoby, które zaczęły pić w wieku 21 lat lub starszych. Ponadto ryzyko dla kobiet w tej grupie jest wyższe niż dla mężczyzn.

Niektóre zaburzenia psychiczne, w tym poważna depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe i antyspołeczne zaburzenie osobowości, są powszechnie kojarzone z alkoholizmem, chociaż niezależnie od tego, czy te współwystępujące zaburzenia są wynikiem alkoholizmu, czy też przyczyniły się do rozwoju zaburzenia związanego z używaniem alkoholu jest niejasny i może różnić się w zależności od osoby. Niektóre badania sugerują, że schizofrenia, depresja i zaburzenia osobowości są również czynnikami predysponującymi do uzależnienia. 

Nie masz pewności, czy to alkoholizm?

Wychodzenie z uzależnienia od alkoholu to proces trwający całe życie, który nie kończy się wraz z zakończeniem leczenia. Po ukończeniu programu rehabilitacyjnego wiele osób decyduje się na udział w jakiejś formie opieki pooperacyjnej. Wiele z poniższych metod opieki pooperacyjnej jest rozszerzeniem podobnych lub nawet tych samych rodzajów terapii, które dana osoba otrzymuje w leczeniu podstawowym. Opieka pooperacyjna to słowo używane do opisania długotrwałego, ciągłego leczenia, które rozpoczyna się po zakończeniu intensywnych form rehabilitacji i ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia i zapobieganie nawrotom.